آرشیو مذهبی

چرا روز مباهله استثنائی است؟

چرا روز مباهله استثنائی است؟

جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ , بازدید , بدون دیدگاه

مباهله پیامبر با (ص)مسیحیان نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری اتفاق افتاد.تشریح اهمیت این روز در بیان رهبرانقلاب بشنویم....

بزرگترین مصیبت یک انسان واقعی

بزرگترین مصیبت یک انسان واقعی

یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ , 7 بازدید , بدون دیدگاه

بزرگترین مصیبت یک انسان واقعی قطع ارتباط با پدر حقیقی اش است / یک انسان حقیقی بزرگترین مصیبت زندگی اش این است که انسان کامل در زندگی اش نیست. پیوندش با انسان کامل قطع شده. با پدر حقیقی خودش رسول ...